Badania

SILIKATY BARLINEK

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
NB-243/RB-2/2009

Określona grupa producentów, wykonała Kompleksowe Badania Murów z Elementów Silikatowych.

 • Część I
  Wprowadzenie

 • Część II
  Badania materiałowe 1

 • Część III i IV
  Badania wytrzymałości muru na ściskanie

 • Część IVa
  Badanie strefy podokiennej

 • Część IVb
  Badanie ścian ściskanych

 • Część V
  Badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu

 • Zadanie 5
  Badania ścian podpartych podatnie

 • Część VI
  Badania ścian poddanych ścinaniu

 • Część VI, Zadanie 7
  Badania materiałowe

Tu podaj tekst alternatywny

Schemat produkcji

Ściany

Zalety silikatów