Schemat produkcji

Etapy ekologicznego procesu produkcji SILIKATY BARLINEK:

 • Przechowywanie i mieszanie surowców.
  Wapno dostarczone z silosów dozuje się w odpowiednich ilościach z piaskiem i wodą, następnie intensywnie miesza ze sobą i podajnikiem kubełkowym kieruje do reaktora.
 • Dojrzewanie.
  W reaktorze następuje kilkugodzinne dojrzewanie składników w warunkach podwyższonej temperatury wynikającej z reakcji chemicznej składników. Następnie taka mieszanka przeniesiona zostaje do pras.
 • Na tym etapie produkcji odbywa się formowanie.
  W pełni zautomatyzowana prasa tak otrzymaną mieszaninę piaskowo-wapienną formuje w bloczki i cegły, zachowując odpowiedni kształt i rozmiar oraz gęstość, potem układa je na wózkach hartowniczych i kieruje do autoklaw.
 • Proces hartowania w autoklawach.
  Na tym etapie następuje utwardzanie półfabrykatów pod wysokim ciśnieniem pary wodnej [ok. 16 bar] i niewielkim nakładzie energii w temperaturze ok. 200°C. Krótki czas hartowania wynosi od 4 do 8 godzin i jest on zależny od rozmiaru bloczków. Poprzez wysokie ciśnienie gorącej pary wodnej ziarna kwarcowego piasku uwalniają się. Tak uwolniony kwas krzemowy tworzy z wodorotlenkiem wapnia krystaliczne fazy środka wiążącego, łącząc ze sobą pojedyncze ziarenka piasku. Taka struktura odpowiedzialna jest za wysoką wytrzymałość bloczków silikatowych. W czasie tego procesu nie ma emisji żadnych szkodliwych substancji.
 • Schładzanie.
  Po zahartowaniu i schłodzeniu bloczki i cegły silikatowe układane są na paletach transportowych i są gotowe do sprzedaży.

 Dzięki takiej technologii wyroby wapienno-piaskowe uzyskują bardzo dobre parametry techniczne.

 

 

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas lub wyślij nam wiadomość mailową, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

Silikaty Barlinek

ul. Okrętowa 6
74-320 Barlinek